Driftsmelding

Graveskade – Sjøli

Det har vært en graveskade på en større vannledning ved Sjøli, lekkasjen er nå stengt ut og reparasjon pågår. Utspyling vil skje utover dagen, men luft og misfarget vann kan forekomme i området.

Vannlekkasje Hallbekken

Vi fikk i går kveld inn meldinger om dårlig trykk i Skotterud-området, og etter litt feilsøking fant vi lekkasjen i Hallbekken. Reparasjonsarbeid starter i dag 10.02.2021 og feilen forventes rettet ila. dagen. Vi spyler ledningen når reparasjonsarbeidet er ferdig utført, men luft og misfarget vann i ledningsnettet kan forekomme.