Våre ansatte

Daglig leder

Mattias Kristiansson
E-post: mk@kroksjoenvannverk.no
Telefon: 9594 9334

Driftsoperatør

Stefan Johansson
E-post: sj@kroksjoenvannverk.no
Telefon: 702 34 3305

Driftsoperatør

Pål Anders Haneborg
E-post: pah@kroksjoenvannverk.no
Telefon: 464 32 269