Privat vannprøve

Du kan levere vannprøve selv fra egen brønn eller anlegg.

Nytt krav fra Mattilsynet er brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker.  

Mer informasjon om vannprøver kan man finne på SGS.

Science laboratory research, test tubes

Fremgangsmåte