Priser

Alle avgifter vedtas årlig av årsmøtet.

For 2. halvår 2023 og 1. halvår 2024 er avgiftene slik:

  • Avgift pr. enhet og år kr. 661 + MVA

  • Avgift pr. m3 kr. 18,15 + MVA. (Gjelder kun for storforbrukere med vannmåler)

  • Målerleie pr. år kr. 169 + MVA. (Gjelder kun for storforbrukere med vannmåler)

Ved innmelding og tilknytning til vannverket betaler hver grunneiendom 4 andeler à kr. 275,-
samt et anleggsbidrag pr. boenhet på kr. 11.140,-. (Se vedtektenes § 5 og 6.)