Hvordan faktureres jeg?

Vannavgift fra Kroksjøen Vannverk beregnes og faktureres som enheter. 

Eksempler på enhetsberegning og fakturering: 

  • En boenhet med 1 husstandsmedlem faktureres med  3 enheter.
  • En boenhet med 2 husstandsmedlemmer faktureres med  4 enheter.
  • En boenhet med 3 husstandsmedlemmer faktureres med  5 enheter.
  • En boenhet med 4 husstandsmedlemmer faktureres med  6 enheter. o.s.v.
  • Hytte eller fritidseiendom betaler 2 enheter.
Young woman using smart phone and checking bills