Styret

Styreleder

Tor Nilsson

E-post: tor@vilja.no
Telefon: 480 53 255

Styremedlemmer

Tor Arne Ingelsrud

Telefon: 915 34 774

Karianne Hauga

E-post: karianne@repseth.no
Telefon: 916 60 892

Vararepresentanter

Anita Johnsen

Telefon: 482 47 183