Historie

Allerede i 1921 var det noen framsynte eidskoginger som gikk med løse planer om et felles vannverk på Skotterud. Fra møteprotokollen til Eidskog herredsstyre av 19.12.1921 kan en lese at det ble gitt en kommunal bevilling til nødvendige oppstartarbeider.

Men det var først i 1947 og 1948 at henholdsvis Skotterud Vannverk A/L og Magnor Vannverk A/L ble stiftet, og at det ble satt fart i arbeidet.  Andelstegning, vurdering og etablering av kilder, samt rørlegging stod sentralt i de kommende årene.

Skotterud og Magnor ble fysisk sammenkoblet som ett vannverk på begynnelsen av 50-tallet med Kroksjøen som hovedkilde. Men formelt ble ikke de to vannverkene sammensluttet før i 1962 under navnet Kroksjøen Vannverk A/L.

Helt fra første start har vannverket vært eid i felleskap av medlemmene. Først som andelslag (A/L) og fra 2011 som samvirkeforetak (SA).

Er du interessert i å lese mer om vannverkets historie kan du klikke deg inn på våre to jubileumsskrifter, «Vannutbygging i Eidskog» og «Kroksjøen Vannverk gjennom 50 år».

water