Tilbake til driftsmeldinger

Vannlekkasje Hallbekken 25.mai 2023

Vi rykket ut i natt ved 01:30-tiden og etter litt feilsøking fikk vi stengt ut en lekkasje i Hallbekken. Reparasjonsarbeid starter i dag 25.05.2023 og feilen forventes rettet ila. dagen. Berørte abonnenter blir varslet via sms og holdes oppdatert utover dagen.

Facebook
Twitter
Email

Kontakt oss

Ved mistanke om lekkasje ber vi deg kontakte oss per telefon.

Har du spørsmål om Faktura?

Det faktureres to ganger pr. år. med en 1/2 - part hvert halvår.

Priser

Alle avgifter vedtas årlig av årsmøtet. Les mer om årets priser.

Ønsker du en privat vannprøve?

Du kan levere vannprøve selv fra egen brønn eller anlegg.

Styret

Styret velges på årsmøtet i henhold til vedtektene §12

Vannkvalitet

Vannet kvalitetsikres gjennom faste rutiner i driften.