Graveskade – Sjøli

Graveskade – Sjøli

Det har vært en graveskade på en større vannledning ved Sjøli, lekkasjen er nå stengt ut og reparasjon pågår.

Utspyling vil skje utover dagen, men luft og misfarget vann kan forekomme i området.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Kontakt oss

Ved mistanke om lekkasje ber vi deg kontakte oss per telefon.

Har du spørsmål om Faktura?

Det faktureres to ganger pr. år. med en 1/2 - part hvert halvår.

Priser

Alle avgifter vedtas årlig av årsmøtet. Les mer om årets priser.

Ønsker du en privat vannprøve?

Du kan levere vannprøve selv fra egen brønn eller anlegg.

Styret

Styret velges på årsmøtet i henhold til vedtektene §12

Vannkvalitet

Vannet kvalitetsikres gjennom faste rutiner i driften.