Tilbake til driftsmeldinger

Vanningsrestriksjoner Kroksjøen Vannverk SA 2022

Som et tiltak innfører vi nå restriksjoner på hagevanning i perioden fra 19.05.2022 til 01.10.2022. Restriksjonenene innføres for å være sikre på at alle abonnenter til enhver tid
har tilfredsstillende trykk og tilgang til drikkevann.

Det vil være forbud mot følgende frem til annen beskjed gis:

  •  Vanning med svetteslange/dryppslange
  •  Vanning med vannspreder

Det gis mulighet til vanning av blomster og busker, dersom man bruker slange med munnstykke.

Facebook
Twitter
Email

Kontakt oss

Ved mistanke om lekkasje ber vi deg kontakte oss per telefon.

Har du spørsmål om Faktura?

Det faktureres to ganger pr. år. med en 1/2 - part hvert halvår.

Priser

Alle avgifter vedtas årlig av årsmøtet. Les mer om årets priser.

Ønsker du en privat vannprøve?

Du kan levere vannprøve selv fra egen brønn eller anlegg.

Styret

Styret velges på årsmøtet i henhold til vedtektene §12

Vannkvalitet

Vannet kvalitetsikres gjennom faste rutiner i driften.