Om vannverket

Hvem eier vannverket?

Vannverket er medlemseid og er organisert som et samvirkeforetak (SA). Alle eiendommer som er tilknyttet vannverket har også medlemskap og eierskap/andeler i vannverket. Medlemskapet ligger på eiendommen og følger denne ved eiendomsoverdragelser.

Hvem bestemmer?

Som eier og andelshaver har du møterett og stemmerett på årsmøtet. Dermed kan du være med på å vedta budsjett, valg av styre m.m.

I årsmøtet har hver andelshaver 1 stemme uavhengig av størrelse på eiendom og forbruk.

Les gjerne om dine rettigheter og plikter i vedtekteneVannverket er medlemseid og er organisert som et samvirkeforetak (SA).

Alle eiendommer som er tilknyttet vannverket har også medlemskap og eierskap/andeler i vannverket.

Medlemskapet ligger på eiendommen og følger denne ved eiendomsoverdragelser.