Vannkvalitet

Vannet kvalitetsikres gjennom faste rutiner i driften, nedfelt i vår internkontroll.

Det tas vannprøver i henhold til kravene i drikkevannsforskriften, det vil si nettprøver hver 14. dag, enkel rutinekontroll hvert kvartal og utvidet rutinekontroll en gang i året.

Det er viktig for oss at kundene skal kjenne at det er trygt å drikke vann fra Kroksjøen Vannverk. 

Ved spørsmål om kvalitetsikring av vannet, kontakt oss på telefon 959 49 334 eller post@kroksjoenvannverk.no 

Ved mistanke om lekkasjer eller forurensning, kontakt vår døgnvakt på telefon 994 26 700.