Styret velges på årsmøtet i henhold til vedtektene §12.

 

Styrets leder:                                                                      

Tor Nilsson                                 tor@vilja.no                                      480 53 255

 

Styremdelemmer:

Karianne Hauga                       karianne@repseth.no                       916 60 892

 

Tor Arne Ingelsrud                                                                             915 34 774

 

Elin Kolbjørnsrud                       elin.kolbjornsrud@

                                                  eidskog.kommune.no                      911 54 027

 

Anne Christensen Almqvist       annealmqvist69@gmail.com           930 95 065

 

Vararepresentanter:

Anita Johnsen                                                                                  482 47 183

 

Erik Bråthen                              terik-b@online.no                            909 23 168

 

Mads Kirkeberg                        madki@online.no                            476 39 055