Private vannprøver

Du kan levere vannprøve selv fra egen brønn eller anlegg.

 

Nytt krav fra Mattilsynet er brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet. Dette gjelder også for eksempel tjern og bekker. Mer informasjon her. 

1.

Hent steril flaske hos Kroksjøen Vannverk SA, Syversbakken 55, 2230 Skotterud. (Ring gjerne 959 493 34 for å avtale tidspunkt).

 

2.

NB! Vær nøye med hygienen når du tar vannprøven. Ta vannprøven i så nær tid som mulig til du skal levere den hos oss. Ta ut eventuell sil fra krana, varm opp rundt der vannet kommer ut med lighter. La vannet renne i ett minutt. (kaldt vann). Vær nøye med at du ikke berører vannflasken på steder som kan forurense vannprøven. Oppbevar vannprøven kaldt i kjøleskap, men ikke nedfryst. 

 

3.

Vannprøven leveres til Kroksjøen Vannverk, Syversbakken 55, 2230 Skotterud, tirsdager i oddetallsuker før kl.11.00.

 

4.

 Prøveresultat og faktura sendes direkte til deg fra laboratoriet. 

 

Mer informasjon om vannprøver kan man finne her på SYNLAB