Priser

Alle avgifter vedtas årlig av årsmøtet.

 

For 2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 er avgiftene slik:

 

  • Avgift pr. enhet og år kr. 523 + MVA

 

  • Avgift pr. m3 kr. 14,35 + MVA. (Gjelder kun for storforbrukere med vannmåler)

 

  • Målerleie pr. år kr. 169 + MVA. (Gjelder kun for storforbrukere med vannmåler)

 

Ved innmelding og tilknytning til vannverket betaler hver grunneiendom 4 andeler à kr. 275,-
samt et anleggsbidrag pr. boenhet på kr. 11.140,-. (Se vedtektenes § 5 og 6.)

 

Les mer om fakturering her: "Hvordan faktureres jeg?"