Innstilling av oppvaskmaskin

Vannet du får levert fra Kroksjøen Vannverk har en hardhet på under 1,5 °dH  (tyske hardhetsgrader) og kan derfor karakteriseres som meget bløtt vann.

Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Adresse: Syversbakken 55, N-2230 Skotterud

Telefon: 994 26 700

Orgnr. 970 032 096 MVA