Hvordan faktureres jeg?

Vannavgift fra Kroksjøen Vannverk beregnes og faktureres som enheter.

Hver boenhet betaler en fast avgift tilsvarende to enheter. I tillegg betales èn enhet for hvert husstandsmedlem som er registrert på boenheten.

 

En person som har adresse hos deg er definert som et husstandsmedlem. (Uansett alder)

 

Eksempler på enhetsberegning: (Trykk her hvis du vil se et eksempel på fakturering)

 

En boenhet med 1 husstandsmedlem faktureres med  3 enheter.  

En boenhet med 2 husstandsmedlemmer faktureres med  4 enheter.       

En boenhet med 3 husstandsmedlemmer faktureres med  5 enheter.       

En boenhet med 4 husstandsmedlemmer faktureres med  6 enheter.       

o.s.v.

 

Hytte eller fritidseiendom betaler 2 enheter.

 

Du har plikt til å melde om endringer i antallet husstandsmedlemmer.

For å unngå overfakturering eller etterfakturering er det viktig at det gis beskjed til vannverket så snart det skjer endringer.

 

For storforbrukere, som gårdsbruk og industri, faktureres vannavgiften ut fra målt forbruk. (Vannmåler). 

 

Det faktureres to ganger pr. år. med en 1/2 - part hvert halvår.

Faktura sendes ut i løpet av februar/mars og i løpet av september/oktober.