Vannlekkasje Tobøl, feilsøking pågår

Vi jobber for øyeblikket med lokalisering av en vannlekkasje på Tobøl. Dette vil føre til variasjoner i vanntrykket utover ettermiddagen, og vannet kan bli helt borte i perioder.

Luft i ledningsnettet og misfarget vann vil også kunne forekomme.


Siste innlegg
Arkiv

Adresse: Syversbakken 55, N-2230 Skotterud

Telefon: 994 26 700

Orgnr. 970 032 096 MVA