Vannlekkasje Tobøl, feilsøking pågår

Vi jobber for øyeblikket med lokalisering av en vannlekkasje på Tobøl. Dette vil føre til variasjoner i vanntrykket utover ettermiddagen, og vannet kan bli helt borte i perioder.

Luft i ledningsnettet og misfarget vann vil også kunne forekomme.


Siste innlegg
Arkiv