Misfarget vann Magnor

Som følge av et ledningsbrudd samt utspyling ved innkobling av ny hovedledning er det flere som har ringt ang. misfarget vann i kranen. Vi er for øyeblikket ute og foretar nye utspylinger i Magnor sentrum.


Du som privatperson kan gjøre følgende for å spyle ren inntaksledningen:

Fjern eventuelle siler, åpne kaldtvannskraner (gjerne utekran dersom denne er frostsikret) og la det renne i 15-20 minutter.

Siste innlegg
Arkiv