Vannlekkasje på Trandem


Vi har brukt morgen og formiddag på lokalisering av en vannlekkasje, lekkasjen er nå funnet og vi har begrenset antall berørte abonnenter. Noen vil fortsatt ha redusert vanntrykk og noen er helt uten vann inntil vi har utbedret feilen.

Det kan som følge av lekkasjen oppleves å få misfarget vann og luft i ledningsnettet, det er ikke farlig å drikke vannet, men vi anbefaler utspyling ved første tappepunkt frem til vannet er klart/blankt igjen.

Mvh Kroksjøen Vannverk


Siste innlegg
Arkiv