Vannlekkasje Stansberg-Sjøli


Vi har nå lokalisert lekkasjen som oppsto på hovedforsyningen mellom Matrand og Skotterud. Noen abonnenter i Hesbølbakken er fortsatt uten vann, men en midlertidig løsning vil være på plass iløpet av kvelden.

Nevner også i dag at det kan være noe luft og misfarget vann i ledningsnettet, men vannet er ikke farlig å drikke. Opplever du noe av dette, så spyl ut i første tappepunkt.

Takk til alle som har ringt inn og meldt fra om dårlig trykk, det er til stor hjelp for oss under feilsøkingen. Vi beklager også eventuelle ulemper dette kan ha medført.

Mvh

Mattias, Kroksjøen Vannverk SA.


Siste innlegg
Arkiv

Adresse: Syversbakken 55, N-2230 Skotterud

Telefon: 994 26 700

Orgnr. 970 032 096 MVA