Vannlekkasje i Hallbekken


Vi har i dag hatt en vannlekkasje i Hallbekken. Lekkasjen var av slik størrelse at trykket forsvant hos flere abonnenter, ca. 80m3/t.

Det kan være at noen opplever luft i ledningsnettet og noe misfarget vann, dette er ikke farlig, og løses ved uttapping fra første tappepunkt (eks. utekran).

På grunn av ferieavvikling måtte undertegnede være med ute i grøfta, noe som førte til at abonnenter ikke ble varslet om stengingen. Vi beklager eventuelle ulemper det kan ha medført.

Mvh

Mattias, Kroksjøen Vannverk SA


Siste innlegg
Arkiv