Feil funnet!


Etter en del feilsøking er det nå funnet en feil på hovedvannforsyningen ved Matrand. Området er stengt ut og vil bli rettet så snart som mulig. Vannforsyning skjer nå via alternative vannforsyningsystemer rundt det utestengte området. I tillegg er det oppstått en feil på vannforsyningen for deler av Adelsbyen ved Matrand. Dette området er utestengt. Reparasjon blir startet så snart som mulig. Vi beklager den ulempen denne situasjonen har skapt for dere. En periode lekket det ut over 220 000 liter pr. time og områdene fra Stangnes og nordover forbi Skotterud mot Grasmo var uten vann. Luft og en viss missfarging av vannet kan for en periode forekomme. Vannet er ikke farlig å drikke.


Siste innlegg
Arkiv