Misfarget vann.


I forbindelse med brannen på Magnor i dag tidlig, så har det blitt tappet store mengder slukkevann fra vannledningsnettet. Det kan medføre at vannet i en kort periode framover blir noe misfarget.

Det er ikke forbundet med noen helserisiko å benytte dette misfargede vannet.

Etter at slukkearbeidet er avsluttet kan de som har fått misfarget vann inn i sine stikkledninger tappe noen minutter inntil vannet er blitt blankt igjen.


Siste innlegg
Arkiv

Adresse: Syversbakken 55, N-2230 Skotterud

Telefon: 994 26 700

Orgnr. 970 032 096 MVA