Utskifting av vannledning fra 1962


Vi er snart ferdige med å bytte ut en gammel vannledning på Stangnæs. Etter at utskiftingen er ferdig, vil vi koble vannledningen slik at det blir en ny rundkjøring av vannet i området. Vannforsyningen blir fra to kanter og mye sikrere vannforsyning.


Siste innlegg
Arkiv