Brudd på vannledning


Vi holder på å reparerer brudd på vannledningen langs gang og sykkelvegen mellom brannstasjonen og Hagebyen boligfelt. Berørte abonnenter er varslet. Reparasjonen regnes å være ferdig i løpet av dagen.


Siste innlegg
Arkiv