Brudd på vannledning


Vi har fått brudd på vannledningen nord for Matrand. Berørte parter er varslet. Reparasjon er igangsatt. Usikkert hvor lenge reparasjonen vil vare. Vi vil at alle som opplever dårlig vanntrykk sier ifra om dette til oss. Det kan være flere ledningsbrudd i området ditt som vi ikke er klar over.


Siste innlegg
Arkiv

Adresse: Syversbakken 55, N-2230 Skotterud

Telefon: 994 26 700

Orgnr. 970 032 096 MVA