Forbedret arbeidsmiljø


For å få en høyere pH tilsettes små mengder soda i vannet før vannet sendes ut til deg. En høyning av pH gjør av vannet blir "snillere" med vannrørene og dermed øker livslengen på disse. I tillegg oppleves vannet som mere brukervennlig når soda er tilsatt ("bløtere" vann).

Nå har vi modernisert pumpestasjonene slik at pumpesystemer erstatter tunge løft av kanner med soda. Dette er en forbedring av vannverkets arbeidsmiljø og risikoen for skader minsker.


Siste innlegg
Arkiv