Grått vann?


Luft i vannet gjør at vannet blir grått men det er ikke farlig å drikke.

Vi har hatt problemer med en kompressor som ikke stoppet når den skulle. Kompressoren er nå stoppet, men det vil ta noen dager før luften i vannet er borte. Kompressoren er koblet til en trykktank som skal gi jevnt vanntrykk. Når trykket i tanken blir høyere enn vanntrykket, blåser kompressoren luft inn i vannsystemet. Lar du vannet stå stille en stund, blir vannet klart igjen.


Siste innlegg
Arkiv