Hvem eier vannverket?

Vannverket er medlemseid og er organisert som et samvirkeforetak (SA).

Alle eiendommer som er tilknyttet vannverket har også medlemskap og eierskap/andeler i vannverket.

Medlemskapet ligger på eiendommen og følger denne ved eiendomsoverdragelser.