Hvem eier vannverket?

Vannverket er medlemseid og er organisert som et samvirkeforetak (SA).

Alle eiendommer som er tilknyttet vannverket har også medlemskap og eierskap/andeler i vannverket.

Medlemskapet ligger på eiendommen og følger denne ved eiendomsoverdragelser.

 

 

 

 

Adresse: Syversbakken 55, N-2230 Skotterud

Telefon: 994 26 700

Orgnr. 970 032 096 MVA