Hvem bestemmer?

Som eier og andelshaver har du møterett og stemmerett på årsmøtet. Dermed kan du være med på å vedta budsjett, valg av styre m.m.

I årsmøtet har hver andelshaver 1 stemme uavhengig av størrelse på eiendom og forbruk.

Les gjerne om dine rettigheter og plikter i vedtektene