Årsmøteprotokoller

Årsmøteprotokollene finner du her for årene:

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Adresse: Syversbakken 55, N-2230 Skotterud

Telefon: 994 26 700

Orgnr. 970 032 096 MVA